MECNUNLAR VE ENGELLİLER

yazmış olduğum taşlama türü sanat destanı şiirimi sizlerle paylaşmak istedim resmi Tıklayın

9 Haziran 2022 Perşembe

ÇAĞLAYANCERİT’TE

                                             DEYİMLER
                                   ÇAĞLAYANCERİT’TE
     Engizek’te rüzgâr eser,                  Git demeye biraz öte,
     Gürler Çağlayancerit’te.                 Baraj deniyor gölete,
     Odun için ağaç keser,                    Düzbağ adına Helet’e,
     Körler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Bir biriyle yarışırlar,                        Birkaç eve bizde oymak,
     Küsü tutmaz barışırlar,                   İşitmeye ise duymak,
     Adana’da çalışırlar,                        Beceriksizlere baymak,
     Yerler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Söylentinin adı demiş,                    Şüphenin adına güman,
     Bir yaşlı Keçi’ye çebiş,                    Kes’in ufağına saman,
     Korkak diyen halt eylemiş,              Könçeğin adına tuman,
     Erler Çağlayancerit’te.                    Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Hala’mıza Bibi Derik,                      Beri bak demeye icik,
     Küçük tepelere gedik,                     Körpe oğlaklara çeçik,
     Buğday pişiğine hedik,                    Kürt’ün karısına keçik,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Çalı çırpı’ya kırıntı,                          Düğünde oynanır tura,
     Ev eşyası pır pırıntı,                        Yağlı odunlara çıra,
     Makas’ın adına Sındı,                     Sazın adına damdıra,
     Deler Çağlayancerit’te.                    Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Derin çukurlara esik,                      Rüzgâr’lı yağmur’a tipi,
     Kedinin adına püsük,                      Kipri’nin adına kirpi,
     Dargın olanlara küsük,                   Kurumuş dallara çirpi,
     Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Öksüz dağına çığralı,                     Ilık esen rüzgara sam,
     Şişman olanlara yağlı,                    Üzüntü’nün adına gam,
     Ham çarık giyene dağlı,                  Ahşap yapılı eve dam,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Yaraya sürülene em,                      Su birikintisine göl,
     Çayırlık alanlara çem,                     Paylaşmanın adına böl,
     Buğday sapın ezene gem,              Oğlan çocuklarına döl,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Meses demirine labıt,                     Menteşe adına kullap,
     Kebe büyüğüne kapıt,                     Çetin odunlara sınnap,
     Çok zayıf olana tabıt,                      Urgan ipliğine kınnap,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Çirkinlere kaşı çatık,                       Kurnaz adamlara tülek,
     Sıkıntıyı baştan atık,                       İsteğin adına dilek,
     Erken uyuyana yatık,                      Kar yığıntısına silek,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Medine’nin adına haç,                    Yere dökülene sergen,
     Kurnaz insanlara anaç,                   Harman aletine dirgen,
     Karşı ki tepe’ye yamaç                    Evlenmeyenlere ergen,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Bilmiyorum demek billim,                Al götür demeye elet,
     Konuşana tatlı dillim,                       Yiğit insanlara çelet,
     Ev merdivenine süllüm,                   Densiz çocuklara velet,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Çabuk var demeye tez git,              Taze kenger’lere suluk,
     Yavşağın irisine bit,                         Damın kenarına duluk,
     Bulgur ufağına sümüt,                     Büyük yannıklara tuluk,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Sakallı amcaya dede,                     Menfaat’in adı çıkar,
     Anne Anne’lere Ebe,                      Çatpat konuşana sakar,
     Büyük ağabeye Ede,                      Kirli dolaşana kokar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Gurbet gezene sıla’cı,                    Bir Lira’nın adı kayma,
     Mide ağrısına sancı,                       Çuvalın yüküne yayma,
     Büyük abla’lara bacı,                      Mevsimlik evlere hayma
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Ova yazılara dölek,                         Kalleş’liğin adı puşluk,
     Paylaşmanın adı bölek,                  Eğlencenin adı dışlık,
     Kollu Atlet’lere köynek,                   Öğleden önceye kuşluk,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Ceviz’in kabuğuna ger,                   Cambazlık edene köçek,
     Maarifet’in adı hüner,                      Çemreninde suyu geçek,
     Fitilli Lamba’ya Fener,                    Tumanın adına könçek,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Vefat edenlere ölük,                       Sen demeye denilir siz,
     Elenmiş toprağa höllük,                  Köşker aletine de biz,
     Katır’a Eşşeğ’e gölük,                    Tembellere beceriksiz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Kabuklu yerler Limon’u,                  Heriflerde olur bıyık,
     Yüksek çıkar sesin tonu,                 Geveze insana sıyrık,
     Kilot’un adına iç donu,                    Çuvaldız adına kıyık,  
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *   *
     Dedi kodulara bühtan,                    Ezan’ın adına ezen,
     Duyunca üzülür insan,                    Derli topluluğa düzen,
     Uzun eteklere fistan,                       Hatılın adına hezen,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *  
     Dostluklara senli benli,                    Üzüm sepeti’ne gufa,
     Öfkeliye deve kenli,                        Un elentisine ufra,
     Tiryaki çay’ına demli,                      Yemek masasına sufra,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Çayır olan yere yonca,                  Gidelim demeye gedek,
     Yeni açmış güle gonca,                 Sopanın adına deynek,
     Beli büküklere goca,                      Korkak insanlara ödek,
     Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Eskiden de böyle idi,                      Fazla sövene küfürbaz,
     Yıykanmaya bici bici,                     Sevilene çok hatırnaz,
     Yaşlı hanımlara cici,                       İşten kaytarana kurnaz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Sığır sürüsüne Nahır,                     Yetmemiş üzüme koruk,
     Nahır yatağına ahır,                        Küçük Kamalağa doruk,
      Gücenmenin adı kahır,                  Yaşlı kocalara moruk,
      Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                                   *  *  *
     Küçükbaş soğana gıska,                 Kavganın adına savaş,
     Hoca olan yazar muska,                 Yaklaşmanın adı kamaş,
     Kendin beğenmişe goska,              Ağır yürüyene yavaş,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Öfkenin çaresi sabır,                       Boyu kısalara gücük,
     Mezarın adına gabır,                       Serçenin adına cücük,
     Kalbur’un adın Halbır,                     Üveze sineğe böcük,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Sulanan tarlaya suluk,                    Kapı anahtarı’na dil,
     Çürümüş nesneye uluk,                 Üzüm sepeti’ne zembil,
     Canı çekmeye umsuluk,                 Aç susuz gezene zelil,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Yayla evlerine oba,                         Kara saç’a düşmüşse ak,
     Azim göstermeye çaba,                  Başıyın çaresine bak,
     Sobanın adına zoba,                      Karpuz’un hamına kabak,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *        
     Bıyığın kesene yülük,                      Üşüdünse otur ısın,
     Düğme yuvasına ilik,                       İkinci bölüme kısım,
     Bir yaşlı Keçi’ye tülük,                     Akraba olana hısım,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Su ayrım yerine savak,                   Derelerde biter yılgın,
     Büyük tepsilere tabak,                    Sıcaklarda vurur ılgım,
     Buynuzsuz keçiye kabak,               Küsmenin adına kırgın,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Kâğıt’ın adına kehat,                       Dalga geçmelere gırgır,
     Saat’in adına sehat,                        Sessiz konuşana mırmır,
     Dermanın adına dehat,                   Fazla konuşana dırdır,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     İş yapamayana baymak,                 Yuka bez’e cibindirik,
     Asa’nın adı dayanak,                      Boyu kısaya bicirik,
     Aklı kısaya avanak,                         Beri bak demeye icik,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                    *  *  *                                             *  *  *
     Derdin ne meramın nedir?              Dua eylemeye niyaz,
     Demiyorsa zorla dedir,                    İlkbahar’ın adına yaz,
     Koltuğun adına sedir,                      Gırtlağın adına boğaz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Pencere’nin adı temek,                   Günahlıya çok vebali
     Sözünden cayana dönek,               Köhneleşmiş yere hali,
     Mısır darısina sömek,                     Benim Adıma Aşık Ali,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
      ---------------------------------------------------------------------------
                                        LAKAPLAR                    
     Gülizar Çoban’a Şivan,                   Köküş Ahmet bakar şaşı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Akar gözlerinden yaşı,
     Azzıkçı Reşit’e Botan,                     Cuma’ya yanık yüzbaşı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Dinle anlatayım birbir,                     Tivis Ali döner semah,
     Sicim’in adına kendir,                      Bilerek işlemez günah,
     Hacı Yusuflara Pendir,                    Hasan emmiye Padişah,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
      Akdere’li şaşkın bakkal,                 Öfkeliye sivri dilli,
      Bilerek yüklenmez vebal,               Saç uzatana kekilli,
      Kahveci Köse’ye çakal,                  Pürçüklü Yusuf’a killi,
      Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                               *  *  *
     Mısto Ali giyer terlik,                       Solak Mustafa’ya mırto,
     Kel Ali yapar dikelik,                       Mucuk İbrahim’e hırbo,
     Abdurrahman’a çökelik,                  Hüseyin Çağır’a gırbo,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Şu Cafar Ali’ye Çalli,                       Gizli konuşana hım hım,
     Geçinirler orta halli,                         Sıcağın adına ılgım,
     Hamit’in Adem’e Galli,                     Mehmet’in adına çıvgın,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Manoğlan Veli’ye Cino,                    Kel Aliler kel Veliler,
     Börekçi Yusuf’a Pipo,                      Bana böyle söylediler,
     Kırböcük Ahmet’e Tito,                    Dolgunlara boz Ali’ler,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Mehmet Güney’e eşekçi,                 Sarı Mustafa’ya hışlı,
     Nurhak’lı Veli Tüfekçi,                      Herkes ile içli dışlı,
     Kocoğlan Kır’a kepekçi,                   Halil ağaya üç gıçlı,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Geveze İnsana sıyrık,                     Kalın tahtalara dıççıl,
     Şükrü Mustafa’ya Cıvık,                  Yavaş yürüyene Kıdıl,
     Şofor İbo’ya Pis Bıyık,                     Şu kavlak Kara’ya cıdıl,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Gülsüm Süleyman’a gülü,               Engizek’tedir Zor Ali,
     Lafının üstü örtülü,                          Boynuna almaz vebali,
     Dolmuş şoforuna Tülü,                    Ali Damar’a Tosun Ali,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                 *  *  *
     Dizimize çöktü sızı,                         Onbaşı döverdi yarma,
     Koşamadık kesti hızı,                     Çatkafa yapardı Sarma,
     Anama gıronun gızı,                       Hanifi Yusuf’a candarma,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Kimileri çeker zahmet,                    Kavlağın soyadı aras,
     Ölenlere deriz rahmet,                    Karığın adına taras,
     Abimize Ataş Ahmet,                      Yahya efendiye Dallas,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Börklü Salman Memik ağa,             Sessiz sessiz akar ırmak,
     Ayak uyduramaz çağa,                   Senin işin vurup kırmak,
     Doruk Kasım Maho ağa,                 Gücüklü Mehmete cılbak,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Def olup gitmiyor tasa,                    Batmış güneydeki bağlar,
     Yaşlanmış balalı Musa,                  Kekeç Ali yürek dağlar,
     Elinden düşmüyor asa,                   Saygın insan Hamıza’lar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Epey gezdin gurbet eli,                   Küçükcerit’liye Kölo,
     Pas tuttu sazının teli,                      Mehmet Yılönü’ye Yelo,
     Baba’mıza Ataş Veli,                      Gavlak Süleyman’a Bilo,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Aynışa Veli’ye Tüccar,                    Çalışan batar kan tere,
     Lafa dayanamaz kaçar,                  Zam yapıyorlar şekere,
     Göy Hoca Ahmet’e Vardar,             Ali Tatlı’ya Tekere,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Sağır lafı anlamaz tam,                  Geniş sülale solaklar,
     İşi gücü keder ve gam,                   Düşmeseler de galaklar,
     Gücük’lü Veli’ye Saddam,             Dazda oturur çolak’lar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                  *  *  *
     Erinci’de yaşar Mamo,                    Babuccu Hacı’ya Zıhlı,
     Bozlarda oturur Kemo,                   Veli emmiye Bıyıklı,
     Yaap Mustafa’ya Cemo,                 Dede Yusuf’a Cıcıklı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Haziran’da yeter dutlar,                  Urmelidedir Börklüler,
     Çalışır çabalar hıltlar,                     Çayırlara katır ekler,
     Suya düşmesin umutlar,                 Mirası böldü Özbekler,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Çakal Ali Çakal Veli,                       Üç aylık bebeğe çocuk,
     Çayı çok içer Haceli,                       Sırtına giyemez gocuk,
     Mucuk Yusuf’a Kevceli,                  Yusuf’un adına boncuk,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Alinco Mustafa koca,                      Yağmurda gökler şakılar,
     Balık Ali batmış borca,                   Susuz yaşamaz balıklar,
     Muska yazar Fakı hoca,                 Bir mahalleydi Fakılar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Tıraşlar da Ozanlı’lar,                     Bekçi Ali Tekirdağlı,
     Guzgeçede Kır Hacılar,                  Gırbo İbrahim Cılalı,
     Kır Ali’lere Cıncıklar,                       Garto Hasan’a Gılalı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Yaşlıdır Borazan Ahmet,                Yazın Öter İbibikler,
     Adamcağız çekti zahmet,               Tavuklar külü didikler,
     Ormancı Bıyıklı Mehmet,                Ören’de yaşar İbikler,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Musa’ya derler heçbari,                  Seslen Çöllo Neredesin?
     Ahmet emmiye Entari,                    Uzaklardan gelir sesin,
     Küçük Mustafa’ya Vali,                   Âşık Ali’ye Aziz Nesin,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                                          ---===SON===---